Bảng báo giá dụng cụ làm vườn

09/02/2015

* BẢNG BÁO GIÁ ĐẤT TRỒNG- PHÂN BÓN

1.ĐẤT TRỒNG RAU, CÂY CẢNH  10kg

túi

20dm3

30.000đ

2.ĐẤT SẠCH TRIBAT( rau, hoa, cây cảnh)

túi

5dm3

30.000đ

3.ĐẤT SẠCH TRIBAT( rau, hoa, cây cảnh)

túi

20dm3

60.000đ

4.PHÂN BÓN BOUNCE BANK

túi

0,5kg

25.000đ

5.PHÂN BÓN ĐÃ QUA SỬ LÝ

túi

10dm3

55.000đ

6.PHÂN BÓN ĐÃ QUA SỬ LÝ

túi

3dm3

20.000đ

7.GIÁ THỂ TRỒNG LAN

túi

 

25.000đ

8.BÁNH DẦU THỦY PHÂN

chai

500ml

50.000đ

9.HẠT POLIME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC

 

1kg

130.000đ

**BẢNG BÁO GIÁ KHAY NHỰA- CHẬU TRỒNG RAU

1.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ

cái

48x35x10

25.000đ

2.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ CỠ LỚN

cái

60x40x15

60.000đ

3.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ CỠ LỚN

cái

65x42x16

75.000đ

4.CHẬU HOA DÀI

cái

60x18x20

85.000đ

5.CHẬU HOA DÀI

cái

70x25x20

90.000đ

6.DỤNG CỤ TRỒNG RAU MẦM GR10

bộ

 

420.000đ

7.DỤNG CỤ TRỒNG RAU MẦM KH01

bộ

 

500.000đ

8. CHẬU THÔNG MINH TRỒNG HOA

cái

60x18x20

85.000đ

9.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ CỠ LỚN

cái

68x42x16

95.000đ

10.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ CỠ LỚN

cái

66X46X21

95.000đ

 

 

Like ngay