Cách trồng Bí Đao

07/11/2014

Hướng dẫn cách trồng Bí Sặt

+ Lượng hạt cần gieo cho 1ha khoảng 0,9 – 1,1kg. Hạt nên ngâm trước từ 4 – 6 giờrồi đem gieo.
+ Gieo hạt trên luống, phủ hạt bằng lớp đất bột mỏng, không nên phủ quá dày, hạtkhông đội lên được. Khi cây mọc được 7 – 8 ngày (2 lá mầm rõ) có thể sang bầu,kích thước bầu 7 X 10cm, để đến khi cây có 2 – 3 lá thật thì đem trồng là tốtnhất (Bầu to 10 X 15cm có thể để cây đến 4 – 5 lá thật mới đưa ra trồng).
+ Trồng bầu để tranh thủ thời gian và dễ chăm sóc cây con, đất làm bầu là đất hỗnhợp đất bột + phân mục theo tỷ lệ 1:1.
+ Nếu làm dàn nên trồng luống rộng: 1,5 – 2,0m, khoảng cách trồng 40 – 50 X80cm, cây cách cây 40 – 50cm và hàng cách hàng 80cm. Nếu không làm dàn (cây bòtrên mặt luống) lên luống rộng trên 3,5m, trồng 2 hàng giữa luống, khoảng cáchtrồng cây cách cây là 40 – 50cm, hàng trồng cách mép luống 15 – 20cm vì vậyhàng cách hàng là 2,5 – 3m.
+ Chú ý nếu trồng bí bò cần có rơm, rạ phủ mặt luống cho bí bò và đỡ quả.

 

Like ngay