Trồng Đậu Cove Vàng

07/11/2014

Kỹ thuật trồng:
1. Thời vụ:
- Vụ thu đông: gieo hạt từ 20/8 - 10/9.
- Vụ đông xuân (vụ chính): gieo hạt từ 5/10 - 15/11.
- Vụ xuân hè (vụ muộn): gieo hạt từ 20/1 - 15/2
2. Làm đất, trồng:
Chọn đất thịt nhẹ có độ pH từ 5,5¸6,5 chủ động tưới tiêu, không bị ô nhiễm. Đất được cày bừa kỹ, tơi xốp, làm sạch cỏ, đảm bảo chế độ luân canh với lúa nước.
Luống rộng 1¸1,2 m (cả rãnh) cao 20¸25 cm, rãnh luống rộng 25¸30 cm.
Mật độ khoảng cách:
- Đậu lùn: hàng cách hàng 40 cm, cây cách cây 15 cm.
- Đậu leo: hàng cách hàng 60 cm, cây cách cây: 25¸30 cm
Lượng hạt gieo: 1,5 kg/sào. Số dóc làm giàn (đậu leo): 1.500¸1.600 cây/sào. 

 

Like ngay